de morgenstond

Het zit in de naam! Het spreekwoord “De Morgenstond heeft goud in de mond”, wie kent het niet. Ik heb deze naam niet voor niets gekozen. Het is voor mij een metafoor dat ik kan kiezen, op elk moment, iedere dag weer opnieuw. Een metafoor voor mijn eigen verlangen om mijn eigen keuzes te maken. Keuzes in mijn leven waarin ik mijn passie kan inzetten, waarin ik alles wat ik heb ervaren en geleerd kan inzetten om datgene te doen wat ik als zinvol ervaar.

“de zon komt iedere dag weer op, ongeacht wat er gaande is”

Iedere dag opnieuw kom je, bewust of onbewust, een stukje van jezelf tegen en iedere dag opnieuw kun je jouw eigen antwoord hierop geven. En als de morgenstond goud in de mond heeft, hoe mooi zou het zijn om juist dát gouden antwoord te geven om jouw eigen verlangen te leven? Iedere dag opnieuw! Het is niet altijd even makkelijk om te weten te komen wat jouw eigen antwoord is. Als je met het gevoel rondloopt “niet vooruit te komen” of het gevoel hebt dat aspecten in jouw leven niet prettig voelen, kan het voor jou het moment zijn om op zoek te gaan. Op zoek naar iets wat je mist, op zoek te gaan naar het gevoel dat je je vervuld voelt met jouw levenspad. Met het geven van workshops ondersteun ik mensen die op zoek willen gaan naar hun eigen antwoord.

Dit geldt hetzelfde voor organisaties. Elke dag werken mensen in een organisatie samen. Mensen met verschillende achtergronden, verschillende familiesystemen, die allemaal hun best doen op hun eigen manier, met hun eigen talenten. Het gevoel van “niet vooruit komen”, van “automatische piloot”, van “niet geheel tot bloei” geldt op persoonlijk vlak en ook voor een organisatie. Persoonlijk gezien heeft een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen om keuzes te maken. Organisaties hebben de verantwoordelijkheid om haar werknemers de mogelijkheid te bieden om hetgeen te doen waarvoor ze zijn aangenomen.

Op organisatorisch vlak kan ik helpen om inzicht te geven in processen die op de achtergrond negatief meespelen. Indicaties hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn, moeilijk in te vullen posities of medewerkers die zich “zoekend” voelen over wat precies hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Bij organisaties die in verandering zijn, veranderen er vaak ook bepaalde dynamieken. Dit kan allemaal leiden tot onrust en ontevredenheid bij personeel, wat weer andere niet gewenste situaties tot gevolg heeft. Het voelt dan als een neerwaartse spiraal. Inzicht in wat er gaande is biedt mogelijkheden om meer passende veranderingen aan te brengen.